De alsmaar kleiner wordende ‘wij’ van het Vlaams regeerakkoord

De beslissing van Bart Somers om de subsidies van het Minderhedenforum te schrappen deed veel stof opwaaien. Ondertussen is dat gaan liggen, maar wie goed oplette kon noteren dat de minister eigenlijk het regeerakkoord uitvoerde.

Het Vlaams Industrieforum, poging drie

Politiek-industrieel overleg op hoog niveau, dat moeten wij ook hebben, dacht de Vlaamse regering, en richtte prompt het nieuwe Vlaamse Industrieforum op. Maar… eigenlijk bestaat dat overleg al tien jaar.

De elektriciteitsmarkt: wie kan nog volgen?

Vanaf volgend jaar verandert onze elektriciteitsfactuur. Dat lijkt een technische kwestie, maar is vooral een sociale.

Lees- en luistertips

De ABVV-experten vinden het even welletjes geweest. Maar mocht u de hersenen toch nog willen stimuleren vanuit uw corona-bubbel ergens ten velde, hebben ze voor uw aller vertier elk nog een mooie lees- of luistertip. …