De hoerastemming bij N-VA over activering van leefloners is pijnlijk.

Deze Vlaamse regering doet het helemaal niet goed op het vlak van tewerkstelling van leefloners. Zowel op vlak van het aantal trajecten, als in het aantal leefloners dat effectief werk vond, is er een daling. …

Hoe diversiteit je werkvloer verandert

Migratie is een ontzettend complex en divers gegeven geworden. Een complexiteit die we ook steeds meer op de werkvloer zien.

Waarom verdient een bestuurder meer bescherming dan een werknemer?

Minister van Justitie Koen Geens wil bestuurders van vennootschappen binnenkort nog maar beperkt aansprakelijk maken voor hun fouten. Daarmee genieten ze plots van een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking waar gewone stervelingen slechts van kunnen dromen.

Wat we kunnen leren van Fight for 15

Wie werkt moet een menswaardig leven kunnen leiden. Daarom pleit het ABVV voor een verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro. In navolging van de Fight for 15-campagne in de VS komen we hier elke …

Eenoudergezinnen en de nieuwe kwetsbaarheid

Ongeveer een derde van de Belgen bevindt zich in een precaire situatie. Het zijn mensen die ofwel arm zijn (16%) ofwel tot de lage middenklasse behoren en het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar …

Eerste week klimaattop focust op groene én sociale wereld

Van 2 tot 15 december vindt in het Poolse Katowice de klimaattop plaats. In de eerste week kreeg rechtvaardige transitie veel aandacht op de conferentie, onder andere door de ondertekening van de Solidarity and Just …

Een gezin telt niet altijd twee ouders

Vandaag zijn 14.2% van de Vlaamse gezinnen eenoudergezinnen. Samen zorgen ze voor 180.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar. Een nieuw fenomeen, zou je kunnen zeggen, maar dan wel een dat al enkele decennia aan …