Uber: een wolf-app in schaapsvacht

Uber deed recent zijn intrede in Vlaanderen. Onschuldig? Niet echt. De app in kwestie verbergt talrijke gebreken voor klant, chauffeur en overheid.

De corona-shift op onze arbeidsmarkt

Waar we voor de crisis vooral het mantra van de krapte op de arbeidsmarkt moesten aanhoren, benadrukt het geslonken aanbod en een groeiend aantal werkzoekenden de nood aan een krachtig herstelbeleid en het creëren van …

De alsmaar kleiner wordende ‘wij’ van het Vlaams regeerakkoord

De beslissing van Bart Somers om de subsidies van het Minderhedenforum te schrappen deed veel stof opwaaien. Ondertussen is dat gaan liggen, maar wie goed oplette kon noteren dat de minister eigenlijk het regeerakkoord uitvoerde.

Het Vlaams Industrieforum, poging drie

Politiek-industrieel overleg op hoog niveau, dat moeten wij ook hebben, dacht de Vlaamse regering, en richtte prompt het nieuwe Vlaamse Industrieforum op. Maar… eigenlijk bestaat dat overleg al tien jaar.

De elektriciteitsmarkt: wie kan nog volgen?

Vanaf volgend jaar verandert onze elektriciteitsfactuur. Dat lijkt een technische kwestie, maar is vooral een sociale.