Ayoubi Benali Archive

Herstel de groei in het groeipakket

Sinds de overdracht van het kindergeld naar het Vlaams niveau, stopte de koppeling van het …

Negen kinderen per begeleider? Less is more

Met 9 kinderen per begeleider doet Vlaanderen het bijzonder slecht in Europa als het over …

Kinderopvang is meer dan haar economische functie

Kinderopvang vervult normaal gezien drie belangrijke en evenwaardige functies: pedagogisch, sociaal en economisch. Door het …

Over weeskinderen in het Groeipakket

Door de hervorming van het Groeipakket ontvangen weeskinderen vandaag minder kinderbijslag dan voorheen. Dat moet …