Waarom de Vlaamse hoeraberichten over innovatie niet kloppen

Nog nooit was er zoveel Vlaams budget voor wetenschap en innovatie, juichte Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters in 2016. Met de verhoging zette de minister een stap om tegemoet te komen aan het verlangen van …

Klassenjustitie, terug van weggeweest?

De federale regering maakt het moeilijker voor de gewone man om rechtszaken aan te spannen.

1 september: terug naar school, ook voor vluchtelingen

We staan er niet altijd bij stil, maar onder de vluchtelingen die in ons land aankomen zijn er ook heel wat kinderen. Meer dan de helft van de opgevangen personen is jonger dan 25 jaar. …