Zorg Archive

Negen kinderen per begeleider? Less is more

Met 9 kinderen per begeleider doet Vlaanderen het bijzonder slecht in Europa als het over …

Kinderopvang is meer dan haar economische functie

Kinderopvang vervult normaal gezien drie belangrijke en evenwaardige functies: pedagogisch, sociaal en economisch. Door het …