Extra aandacht voor mantelzorgers op de werkvloer

Met een digitaal loket worden velen onzichtbaar

Geef werknemers meer zeggenschap over groene jobs

Impact van flexibilisering op werknemers

Winterweelde: onze syndicale leestips voor het nieuwe jaar

Met een digitaal loket worden velen onzichtbaar

Steeds meer loketten worden digitaal. Dat is soms winst, maar niet voor iedereen. En helaas is het loket om dat aan te klagen ook digitaal gegaan.

Geef werknemers meer zeggenschap over groene jobs

Het debat over een ‘rechtvaardige transitie’ gaat te weinig over arbeid en werknemers. Nochtans zijn zowel de uitdagingen als de kansen groot om een betere planeet te verbinden met beter werk.

Impact van flexibilisering op werknemers

Flexibele werkvormen zijn al zeer sterk ingeburgerd in het Vlaams economisch weefsel. Dat heeft zo zijn impact.

Winterweelde: onze syndicale leestips voor het nieuwe jaar

Geen nieuw jaar zonder onze eindejaartips. Waarover spraken we nog niet maar verdient het alsnog bekeken, beluisterd of gelezen te worden. Duffel u in dat dekentje en blader, scroll of zap gezellig mee. Fijn eindejaar, …

Stop de carrousel van interimcontracten

Een bevraging van ABVV Interim legt enkele fundamentele problemen in het huidige systeem van uitzendarbeid bloot.

Een nieuw elan voor de Belgische chemische industrie

De Belgische chemische industrie roept graag dat dure energie een groot probleem vormt. Maar wie beter kijkt, ziet vooral nuancering en kansen in plaats van problemen.