Over deze blog

Print Friendly, PDF & Email
De experten van het ABVV staan in de frontlinie van het maatschappelijk debat.

Of het nu gaat om arbeidsmarkt, onderwijs, staatshervorming, milieubeleid, fiscaliteit, sociale bescherming of armoede… Op al die terreinen hebben ze gedegen kennis opgebouwd.

Elke dag brengen ze die kennis in de praktijk in allerlei  instellingen en adviesraden, in contacten met leden en militanten, en verdedigen de standpunten van het ABVV. Het zijn deskundige en constructieve vertegenwoordigers, die consequent opkomen voor de gewone mensen en werknemers, om samen met hen een tegenmacht te vormen voor een warmer, duurzamer en meer sociaal Vlaanderen.

Via abvv-experten.be willen we in verstaanbare taal duiding geven bij maatschappelijke vraagstukken, een inkijk geven in de praktijk van het sociaal overleg, en werkbare alternatieven naar voor schuiven voor het huidige asociale beleid. Op abvv-experten.be leest u elke week minstens één nieuw bericht.


www.abvv-experten.be is een initiatief van het Vlaams ABVV.

Verantwoordelijke uitgever:
Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel

Contact:
U kan de auteurs van de artikels rechtstreeks contacteren via het mailadres bij elk artikel of via communicatie@vlaamsabvv.be.

Het Vlaams ABVV is de socialistische vakbond in Vlaanderen.

Privacy:

Indien u zich abonneert op onze nieuwsberichten wordt uw e-mailadres enkel hiervoor gebruikt.

Het Vlaams ABVV en zijn VZW’s verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar www.vlaamsabvv.be/privacy