Print Friendly, PDF & Email

ABVV-Experten neemt met Pasen enkele weken congé payé, maar niet zonder u eerst te trakteren op een mooie portie vakantielectuur, speciaal voor u bij elkaar geraapt op de groene weiden van het world wide web.

We vroegen vijf van onze experten naar hun absolute must-read van het moment. Dit is de oogst. Veel leesgenot!

 

1. Lore: Sociale dumping, the next level

Lore4

Sociale dumping lijkt soms een zaak van vooral de transport en de bouwsector, maar het is een uitdaging voor alle economische sectoren. In de IT-sector bijvoorbeeld, steekt een nieuw fenomeen de kop op: het IT-werk wordt niet langer enkel verplaatst naar India, de Indische contracten komen voortaan ook naar België. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden behoren tot de laagste van de sector. Bovendien hebben ze geen volwaardig sociaal statuut, terwijl werkgevers een mooie besparing realiseren op de parafiscale bijdragen. Zowel Belgische als Indische werknemers behoren daardoor tot de verliezers. BBTK maakte hierover een lezenswaardig dossier.

Bekijk hier de leestip van Lore.

 

2. Mehdi: The herald of disaster, or why you should welcome regulations

Mehdi

Steen en been kunnen onze werkgevers klagen over de ‘reglementitis’ van de overheid. Dit artikel legt op basis van de ramp met de ‘Herald of Free Enterprise’ uit waarom er in onze moderne welvaartstaten zoveel regels zijn en hoe ze levens kunnen redden.

Bekijk hier de leestip van Mehdi.

 

3. Greg: The Gig Economy Celebrates Working Yourself to Death

greg

Iedereen ondernemer in de digitale economie? Dit artikel uit the New Yorker plaatst een aantal belangrijke kanttekeningen bij de nieuwe digitale jungle waar jonge freelancers worden aangemoedigd om zich letterlijk dood te werken voor een hongerloon en zonder enige sociale bescherming.

Bekijk hier de leestip van Greg.

 

4. Pieter: Het democratische antwoord op Uber, Airbnb en andere reuzen van Silicon Valley

Pieter Verbeek

Facebook, Google, Uber, Airbnb,… het kapitalisme van de grote digitale platformen verandert de wereld. Maar er rijzen ook veel vragen. Is Facebook vergelijkbaar met de Stasi? Wat met de sociale verworvenheden van werknemers? Er komt een tegenbeweging op gang van ‘polderen’ en ‘platformcoöperaties’.

Bekijk hier de leestip van Pieter.

 

5. Philippe: Kunnen we van de Brexit een positief verhaal maken?

philippe

De Brexit is tot op vandaag vooral een zaak van hoogoplopende emoties en slogans. Moet het hard of zacht, wie zal winnen en wie verliezen? In het belang van alle Europese landen is het echter dringend tijd om terug rationeel te gaan nadenken over concrete scenario’s die een perspectief op de toekomst kunnen bieden. Denktank Minerva doet een lovenswaardige poging om voorbij de dogma’s te kijken en naar een pragmatische oplossing te gaan.

Bekijk hier de leestip van Philippe.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone