Print Friendly, PDF & Email

Het coronavirus hakt niet alleen in op ons gezondheidssysteem en op de economie, maar ook gewoon op onze dagelijkse realiteit, gevoelens, angsten. In dit soort tijden is solidariteit belangrijker dan ooit, en we zien ook vele voorbeelden daarvan spontaan opborrelen. Maar net zo goed is er ook veel ongerustheid en onbehagen, en beleeft iedereen de crisis een beetje vanuit zijn of haar eigen cocon. De media volgen is daarbij niet altijd even geruststellend.

Solidariteit begint met begrip voor elkaars situatie. Daarom hebben de ABVV-experten hun oor te luisteren gelegd bij de experten van de werkvloer: de delegees en secretarissen die vandaag overspoeld worden met vragen en noodkreten. Zo proberen we een blik te bieden op wat deze crisis teweegbrengt en op de problemen waarmee mensen in allerlei beroepen en posities vandaag geconfronteerd worden, vaak vanuit zeer verschillende invalshoeken, maar met één gemeenschappelijke vijand.
Hoe meer we van elkaar beseffen in welke realiteit we leven, hoe beter we zullen kunnen samenwerken om de uitweg te vinden.

Naarmate we verhalen binnenkrijgen, zullen we ze hier brengen. Vandaag zijn dat: de medewerker in de supermarkt, de therapeut, de fietskoerier, de zieke in progressieve werkhervatting en de medewerker werkloosheidsdienst.

De medewerker in de supermarkt

Voedingswinkels blijven ook grotendeels open, want ook daar worden er essentiële diensten geleverd. Je ziet het al wanneer je op verschillende plaatsen komt om je boodschappen te doen: de maatregelen die genomen worden verschillen van winkel tot winkel. De vele lokale franchises kunnen ook al eens leiden tot verschillen in aanpak. Veel hangt af van de lokale manager. Werknemers in de voedingswinkels zijn bezorgd om besmet te worden omdat zij moeten blijven werken en veel in contact staan met mensen. Zij worden geconfronteerd met klanten die de afstand niet altijd bewaren.
Niet alle winkels beschermen hun personeel even goed. Veel vragen gaan ook over collega’s die symptomen hebben van het corona-virus (hoest, verkoudheid) en die toch blijven werken.

Sommige werknemers voelen zich bijvoorbeeld veiliger met een mondmasker, maar dat wordt dan in eerste instantie niet toegelaten omwille van het imago. Pas na tussenkomst van de vakbond wordt het wel toegestaan.

“Er komen ook vaak klachten binnen van leidinggevenden die geen begrip tonen voor de ongerustheid van de werknemers en het soms in het belachelijke trekken. Sommige werknemers voelen zich bijvoorbeeld veiliger met een mondmasker, maar dat wordt dan in eerste instantie niet toegelaten omwille van het imago. Pas na tussenkomst van de vakbond wordt het wel toegestaan.”

De therapeut

Uit de resultaten van de coronastudie van de Universiteit Antwerpen, dat elke dinsdag wordt herhaald en waaraan 350.000 mensen hebben deelgenomen, blijkt dat het mentale welbevinden van de Belgen daalt. Eén op de drie mensen slaapt slechter en meer dan 40% voelt zich minder goed in het vel. Tele-Onthaal krijgt momenteel 20 procent meer oproepen, voor een groot aandeel zijn dat mensen die nooit eerder de hulplijn hebben gecontacteerd.
Als zorgverleners kunnen therapeuten blijven werken, en er is nu zeker ook veel vraag naar hun dienstverlening. Experts schatten in dat de echte psychologische gevolgen zich pas na het einde  van de maatregelen zullen tonen.

Als zorgverleners kunnen therapeuten blijven werken, en er is nu zeker ook veel vraag naar hun dienstverlening.

Maar dan komt de vraag: moet dat ook via fysiek contact? In tegenstelling tot pakweg een verpleger kan een therapeut perfect vanuit afstand en langs digitale weg een gesprek voeren met een cliënt. Uit veiligheidsoverwegingen voor zowel de therapeut als de cliënt wordt daar dus ook vaak voor gekozen. Tegelijk zijn er mensen die afhaken en dreig je die niet meer te bereiken. Geen gemakkelijke keuze. De begeleiding kan ook telefonisch gebeuren voor mensen die digifoob zijn of liever niet via videochat willen werken.

Op doorverwijswebsites als vindeentherapeut.be is er een overzicht te vinden van therapeuten en psychologen die op afstand werken.

De fietskoerier

Wie je zeker nog wel hebt zien rondrijden, zijn de fietskoeriers. Ze blijven rijden want ze zijn (schijn)-zelfstandigen. Ze klagen voornamelijk over het gebrek of afwezig zijn van voorzorgsmaatregelen.

“De coronaknop, waarbij we het eten voor de deur moeten zetten en de klant het uit de zak haalt is absurd. Er blijft contact met de zak en bovendien is het de klant die de mate van afstand kiest in plaats van dat de koerier overal even goed beschermd is.”

Je hebt twee soorten fietskoeriers: diegene die het doen als bijverdienste en die kunnen stoppen wanneer ze willen en diegenen die het uit noodzaak doen en voor wie het hun hoofdinkomen vertegenwoordigt.

Trouwens, je hebt twee soorten fietskoeriers: diegenen die het doen als bijverdienste en die kunnen stoppen wanneer ze willen en diegenen die het uit noodzaak doen en voor wie het hun hoofdinkomen vertegenwoordigt. De tweede groep kan er niet zomaar voor kiezen om te stoppen en komen vanwege hun statuut ook niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.

De zieke in progressieve werkhervatting

Heel wat mensen werken in het stelsel van progressieve werkhervatting. Dat betekent dat ze na ziekte terug aan de slag zijn gegaan, maar nog niet gezond genoeg zijn om volledig terug te gaan werken. Ze combineren in dat geval een stukje werken met enkele dagen van de week op ziekte te blijven. Zo kunnen ze toch gedeeltelijk aan de slag.

Bijvoorbeeld bij de doelgroepmedewerkers in de sociale economie komt dat wel eens voor. Het gaat dan om mensen met een beperking die een voltijdse tewerkstelling niet aankunnen. In de huidige omstandigheden worden ook deze mensen niet gespaard van tijdelijke werkloosheid en sluitende bedrijven. Een bijkomend probleem is echter dat je een ziekte-uitkering en een werkloosheidsuitkering niet mag combineren. Met andere woorden: ze verliezen volledig het loon voor de dagen dat ze normaal zouden werken en krijgen geen tijdelijke werkloosheid.

De medewerker werkloosheidsdienst: we worden overstelpt, maar we geven alles

“Ik werk voor de werkloosheidsdienst van het ABVV en ben momenteel duizenden dossiers van tijdelijke werkloosheid aan het verwerken. Dit zorgt voor een ongezien project in onze werking waardoor we momenteel een race tegen de klok aan het voeren zijn om alles te verwerken.

Mijn man is politie-inspecteur en is ook volop aan het werk. Gelukkig is de crèche in het dorp open waar mijn baby naartoe kan. Doordat mijn kindje niet meer naar de grootouders kan, zijn mijn kosten voor opvang hoger.

Ik werk voor de werkloosheidsdienst van het ABVV en ben momenteel duizenden dossiers van tijdelijke werkloosheid aan het verwerken.

Ik zet mij ten volle in voor de mensen die momenteel thuiszitten, maar het wringt toch een beetje dat er weinig wordt gedaan voor de mensen die zich in deze crisis dubbel zo hard moeten inzetten. Een bijkomende frustratie is dat de politici op het nieuws zaken verkondigen in verband met werkloosheid die niet stroken met de realiteit. Bijvoorbeeld: uitkeringen zullen niet automatisch gestort worden en het zal geen 1.450 euro zijn voor iedereen.”
(Deze getuigenis verscheen eerder in De Morgen).

Wordt vervolgd…

Dit artikel kon alleen tot stand komen door de input van delegees en secretarissen. Hartelijk dank daarvoor!
Zoals gezegd zullen we naarmate de verhalen binnenkomen, proberen om meer beroepen in de kijker te brengen. Maar belangrijk om tot slot mee te geven, is dat achter elk van de vragen en moeilijkheden die je hier kan lezen ook mensen zitten die hard werken aan de oplossingen en de antwoorden. In ons geval zijn dat de vele medewerkers, delegees en secretarissen van de vakbond die tijdens deze storm druk in de weer zijn om mensen gerust te stellen, hen houvast te bieden, hun belangen te verdedigen en oplossingen te onderhandelen. Samen sterk!

Ben je werknemer of werkzoekende en heb je vragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen voor jouw situatie? Dan vind je hier alvast een boel informatie verzameld:

http://www.abvv.be/corona

http://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden

http://www.abvv.be/-/corona-werkzoekend-vragen-antwoorden

http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos

http://www.abvv.be/-/aangepaste-abvv-dienstverlening

Als gevolg van de corona-crisis zijn ook de ABVV-kantoren gesloten. Achter gesloten deuren en op afstand loopt de essentiële dienstverlening echter verder. Onze medewerkers zetten alles op alles om de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen te verzekeren en juridische dossiers af te handelen.

Ook de vakbondswerking in bedrijven en ondernemingen loopt ondanks de crisis door: delegees en secretarissen blijven bereikbaar om problemen op de werkvloer snel op te lossen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone