Print Friendly, PDF & Email

‘Karaattaks brengt meer op dan verwacht’, zo titelden De Standaard en Belga halfweg deze maand. Eindelijk goed nieuws voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), na eerdere kritiek dat de Kaaimantaks geen 500 maar amper 5 miljoen euro had opgebracht. Jammer maar helaas, wie nuchter naar de cijfers kijkt ontdekt dat ook dit ‘goede nieuws’ niet klopt. De karaattaks brengt niet meer, maar zelfs (iets) minder dan verwacht op. Alweer. Daarmee herhaalt zich de historie: kaaimantaks, karaattaks, effectentaks, telkens opnieuw creëert de minister sluiproutes waardoor de taksen op grote inkomens uitgehold worden.

Karaattaks?

Deze belasting moest geen 50 miljoen euro in totaal opbrengen, maar wel 50 miljoen euro extra opbrengen.

Door de invoering van de karaattaks moeten diamantairs sinds 2016 geen vennootschapsbelasting meer betalen op hun winst, maar op een miniem deel van hun omzet. Afhankelijk van het aantal aftrekposten dat ze in rekening brengen betalen ze het normale tarief van de vennootschapsbelasting – in 2017 33,99 procent – op slechts 0,55 tot 2,1 procent van hun omzet.

Vorig jaar bracht deze taks (of beter gunstregeling) volgens de verschillende hoeraberichten in de pers 68,4 miljoen euro op in plaats van de voorziene 50 miljoen euro. Is dat echt zo? Neen, deze belasting moest namelijk geen 50 miljoen euro in totaal opbrengen, maar wel 50 miljoen euro extra opbrengen. Bovenop het bedrag dat de sector voordien reeds aan vennootschapsbelasting betaalde dus. In de periode 2012-2014 was dat gemiddeld 20 miljoen euro. Samen geeft dat dus een doelstelling van 70 miljoen euro.

Wie dat wil, kan dit alles nalezen onderaan pagina 11 van dit document publiek raadpleegbaar op de website van de Europese Commissie. Op basis van informatie die de minister zelf aan de Europese Commissie bezorgde toen deze onderzocht of het voorkeursregime voor de diamantsector geen vorm van verboden staatssteun zou zijn, blijkt dat de regering op 70 miljoen euro inkomsten rekende voor deze maatregel. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan de opbrengst in 2017 en maar liefst 18,8 miljoen euro meer dan de werkelijke opbrengst in 2016.

De opbrengst blijft dus iets onder de verwachtingen en ligt zeker niet erboven. Tenzij we er tegenwoordig al vanuit moeten gaan dat wanneer een fiscale maatregel van Johan Van Overtveldt bijna de vooropgestelde doelstelling haalt, dit “meer is dan verwacht” natuurlijk.

200 miljoen euro verborgen diamantwinsten

Maar de prijs voor deze meeropbrengst is wel dat de jarenlange fraudepraktijken in deze sector met de mantel der liefde worden bedekt

De minister verdedigt zijn karaattaks door te stellen dat de diamantsector vandaag meer belastingen betaalt dan voordien. Dit punt is terecht, maar de prijs voor deze meeropbrengst is wel dat de jarenlange fraudepraktijken in deze sector met de mantel der liefde worden bedekt. Uit een onderzoek van zakenkrant De Tijd in november 2017 bleek namelijk dat de honderd grootste diamantbedrijven voor de invoering van de karaattaks enkele honderden miljoen euro verborgen hadden gehouden voor de fiscus. In 2015 en 2016 was de omzet van deze bedrijven nagenoeg identiek, maar de gerapporteerde winst (die nu dus niet langer belast werd) steeg van ongeveer 18 miljoen euro naar maar liefst 217 miljoen euro. Daardoor betaalden deze diamantairs een werkelijk tarief van 12,06 procent op hun winsten in plaats van de 33,99 procent die gevraagd wordt van alle andere ondernemers.

De vraag die de fiscus zich logischerwijze zou moeten stellen is dus: waar komen al die extra honderden miljoenen winst plots vandaan en waar zat dat geld de voorbije jaren? De fiscus kan tot zeven jaar terug in de tijd onderzoeken of er belastingen ontdoken werden. De minister geeft echter de indruk dat de sector zich daar niet teveel zorgen over moet maken. Op deze manier is de karaattaks in feite een verkapte vorm van fiscale amnestie aan bradeerprijzen, wat ook de zogenaamde extra inkomsten voor de begroting in een nieuw daglicht stelt.

Om het verhaal compleet te maken duiken er nu berichten op in de pers dat de gerealiseerde omzet in euro van de sector aan het dalen is, terwijl het aantal verkochte stenen wel gestegen is in 2017. We zullen er maar van uitgaan dat dit niets te maken heeft met het feit dat hun belasting tegenwoordig berekend wordt op basis van hun omzet en niet langer op basis van hun winst.

Zeer benieuwd hoe de premier het aan zijn kruidenier in Waver zal uitleggen dat die meer belastingen moet betalen dan een diamantair uit Antwerpen

Kruidenier in Waver

Begin mei vroeg premier Charles Michel (MR) aan het Europese Parlement hoe hij moest uitleggen dat zijn kruidenier meer belastingen betaalt dan een multinational. Wij zijn alleszins zeer benieuwd hoe de premier het aan zijn kruidenier in Waver zal uitleggen dat die meer belastingen moet betalen dan een diamantair uit Antwerpen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone