Print Friendly, PDF & Email

Iedereen kent hem. De man aan de toog die met brede gebaren vertelt over het ongeval waar hij bij geholpen heeft. Die avonturen, dat heldendom! Tot blijkt dat hij enkel de hulpdiensten heeft gebeld en vooral wit om de neus in een hoekje heeft gestaan.

De federale regering gedraagt zich dezer dagen enigszins hetzelfde. Het minimumpensioen, zo claimen CD&V en MR, is dankzij de inspanningen van de regeringspartijen de voorbije legislatuur met 130 euro verhoogd. Dat heldendom! Helaas, beste meerderheidspartijen, de cijfers spreken tegen u.

Niet zijzelf

Laten we beginnen met de eenvoudigste vaststelling. Het was niet de regering maar vooral het samenspel tussen het sociaal overleg en het indexeringsmechanisme dat garant heeft gestaan voor de versterking van het werknemerspensioen de voorbije legislatuur.

Het was niet de regering maar vooral het samenspel tussen het sociaal overleg en het indexeringsmechanisme dat garant heeft gestaan voor de versterking van het werknemerspensioen de voorbije legislatuur.

De sociale partners sloten in 2015 en 2017 twee akkoorden waardoor alle minimumpensioenen met 3,7% verhoogden. Er waren, door de stijging van de levensduurte, ook drie indexverhogingen. Deze twee samen stonden in voor 87% van alle verhogingen van het minimumpensioenen deze legislatuur.

Wat heeft ze dan wel gedaan? Zonder nog te spreken over de indexsprong (en het koopkrachtverlies van 2 % voor alle gepensioneerden): de extra middelen die de regering echt veil had zorgden voor een verhoging van 17€ van het minimumpensioen (2 keer 0,7%) en niet de 130 euro waarvan vandaag [nu] sprake.

Niet voor iedereen

Ten tweede, de extra 17€ die de regering wel zelf besliste door op 1 maart 0,7 % toe te kennen (en eerder ook al eens hetzelfde bedrag) is enkel van toepassing op wie een volledige loopbaan heeft. Wie minder dan 45 jaar werkte krijgt van deze regering geen cent meer minimumpensioen. Het is bedrieglijk om daarover niet duidelijk te zijn naar mensen en kiezers. Het is ook tekenend voor het gevoerde pensioenbeleid.

 

Het is bovendien ook bedrieglijk naar de vrouwelijke kiezers. Zij halen immers veel minder een volledige loopbaan: met een gemiddelde loopbaan bij de mannen van 42 jaar terwijl dat bij vrouwen slechts 36,6 jaren zijn. Enkel vrouwen met een minimum overlevingspensioen krijgen de verhoging, omdat hun overleden man 45 jaar werkte. Maar bij de gewone minima zien we dat vooral mannen (59%) een verhoging krijgen terwijl in de groep van minimumpensioenen wel meer vrouwen zitten. Die claim hebben we nergens zien passeren.

En ondanks herhaalde adviezen

De sociale gesprekspartners gaven al meermaals aan dat het niet kan dat er een discriminatie wordt ingevoerd tussen de minimumpensioenen. Tussen een volledige en onvolledige loopbaan. De regering legde deze adviezen telkens naast zich neer en versterkte de discriminatie.

Dat kan alsnog anders. Minimumpensioenen zijn een onderdeel van onze solidariteit en moeten er voor zorgen dat gepensioneerden een waardig bestaan kunnen leiden. Wil je langer werken lonend maken, voer dan de door jullie zelf afgeschafte pensioenbonus weer in.

De sociale gesprekspartners werkten vorige week voor de derde keer een voorstel tot verdeling van de welvaartsenveloppe uit.

De sociale gesprekspartners werkten vorige week voor de derde keer een voorstel tot verdeling van de welvaartsenveloppe uit. Voor de tweede keer werken we de door deze regering ingevoerde discriminatie tussen de volledige en onvolledige loopbanen weg. Door 29 euro verhoging te voorzien voor de onvolledige loopbanen en 12€ voor de volledige loopbanen worden minimumpensioenen opnieuw gelijk behandeld. Met deze bijkomende verhoging, nog dit jaar gepland, komen we aan 143 euro aan verbeteringen voor alle minimumpensioenen (tot 1.266), waarvan slechts 17 euro door extra inspanning van de regering voor minima met 45 jaar loopbaan.

Zou het teveel gevraagd zijn deze keer wél het advies trouw uit te voeren en rekening te houden met de onderbouwde vraag? Of gaan we richting 26 mei simpelweg blijven herhalen hoe goed we het gedaan hebben… aan de toog.

* schrappen wat niet past

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone