Print Friendly, PDF & Email

Het coronavirus hakt niet alleen in op ons gezondheidssysteem en op de economie, maar ook gewoon op onze dagelijkse realiteit, gevoelens, angsten. Solidariteit begint met begrip voor elkaars situatie. Daarom hebben de ABVV-experten hun oor te luisteren gelegd bij de experten van de werkvloer: de delegees en de secretarissen die vandaag overspoeld worden met vragen en noodkreten. Op die manier brengen we hier verhalen over hoe werknemers in verschillende beroepen de coronacrisis ervaren. Vandaag zijn dat: de cipier, de stagiaire in het ziekenhuis en de sociaal werker.

De cipier

Overbevolking en het tekort aan personeel in alle graden (bewakend, administratief, verplegend,…) waren sowieso al een probleem in onze gevangenissen, maar bij het omgaan met de coronacrisis zorgt dit voor extra moeilijkheden.

“Het was al snel duidelijk dat er geen noodplan was om de coronacrisis in de gevangenissen het hoofd te bieden. Werkprocessen en persoonlijke beschermingsmiddelen moesten last minute uitgewerkt, gezocht en gekocht worden. En dan nog: ondanks de federale richtlijnen, zijn er nog steeds directieleden die eigenzinnig daartegen ingaan. Maar onder druk van de vakbonden wordt er stilaan toch richting die federale richtlijnen bewogen.

Wat op dit ogenblik nog altijd een pijnpunt is, is de dienstverlening in geval men contact heeft gehad met een (vermoedelijke) coronapatiënt en niet kan telewerken. In de gevangenissen moet men blijven werken zo lang men zelf niet ziek wordt. Dat was ook zo toen er nog geen mondmaskers ter beschikking van het personeel konden gesteld worden.

In de gevangenissen moet men blijven werken zo lang men zelf niet ziek wordt.

Gevangenen die in de gevangenis aankomen worden gescreend op koorts. Als ze symptomen vertonen, worden ze in quarantaine geplaatst totdat uit de test blijkt of ze al dan niet besmet zijn met corona. Gevangenen die positief op corona zijn getest, worden overgebracht naar een aparte quarantaineafdeling in een van de gevangenissen die ook een grote medische afdeling heeft.

Bijna alle bezoeken werden geannuleerd. De wandelmomenten zijn bewaard gebleven, maar het aantal gevangenen dat tegelijkertijd naar buiten kan gaan is gereduceerd om kleinere groepen te krijgen.

Gevangenen die in een werkplaats werken kunnen dit nog steeds doen en in sommige werkplaatsen worden veiligheidsmaskers gemaakt voor zowel de gevangenen als het personeel. Gevangenen die maaltijden bereiden of uitdelen worden tijdens de werkuren voorzien van veiligheidsmaskers en veiligheidshandschoenen.

Vanwege de overbevolking mogen gevangenen die in aanmerking komen voor penitentiair verlof de gevangenis verlaten tot de quarantaine in de maatschappij voorbij is. Gedetineerden die zes maanden voor het einde van hun straf zijn, kunnen eerder worden vrijgelaten, tenzij het gaat om personen die zijn veroordeeld voor misdaden zoals zedenfeiten of terrorisme.

Een toenemend aantal zieke medewerkers leidt tot onveilige werkomstandigheden en het is nu al de vraag of we het functioneren van de gevangenissen zullen moeten aanpassen om de komende zomermaanden zonder grote incidenten door te komen.

Ondertussen kregen de cipiers herbruikbare (wasbare) maskers die zij verplicht zijn te dragen gedurende de tijd dat ze binnen de gevangenis werken. Ontsmettingsgel is moeilijk te verkrijgen, maar werd besteld en is onderweg. Wanneer personeelsleden ziek zijn of tot een risicogroep behoren, wordt van hen verwacht dat zij via hun arts ziekteverlof opnemen om andere personeelsleen of zichzelf te beschermen tegen besmetting met corona. Dankzij tussenkomst van de vakbond telt dat als een beroepsziekte. Een toenemend aantal zieke medewerkers leidt tot onveilige werkomstandigheden en het is nu al de vraag of we het functioneren van de gevangenissen zullen moeten aanpassen om de komende zomermaanden zonder grote incidenten door te komen.

Tot nu toe hebben we 4 bevestigde corona-positieve gevangenen, op een bevolking van 10.000 en een vergelijkbaar aantal personeelsleden op een totaal van 7.000, die bevestigd corona-positief zijn. Deze cijfers zijn enigszins geruststellend maar anderzijds zijn er de voorbije dagen gewelddadige incidenten geweest waarbij personeelsleden gekwetst geraakten. Het is dus ook de vraag hoelang de veiligheid gegarandeerd kan blijven.”

De stagiair in het ziekenhuis

“Het is niet makkelijk om les te volgen in deze tijd, zeker niet met een gezin. De stage in het ziekenhuis werd aangevat zoals gepland, maar ondertussen werd het gevaar voor besmetting op de dienst groter. De school besloot om de studenten over te plaatsen naar een woonzorgcentrum waar de kans op besmetting toen nog kleiner was. Al bleek snel dat dit een illusie was…

De stage werd van de ene dag op de andere onderbroken en er werd gevraagd om ons aan te passen op onze nieuwe stageplek. Maar ik ben bang om mijn eigen gezin te besmetten. Als student kan je niets anders doen dan de opgelegde regels volgen en de stage verderzetten onder de beste omstandigheden.

Mijn man is verplicht verlof op te nemen zodat ik de lessen kan volgen in een afzonderlijke kamer wanneer onze dochter wakker is.

Al snel kwam er een droge hoest bij mij op en ook bij mijn dochter was een hoestje merkbaar. Na een week had mijn man zichtbaar klachten die wezen op een besmetting met covid-19. Hij kon met moeite voor onze dochter zorgen omdat hij zich zo slecht voelde maar ik moest mijn stage verder afmaken.

Tijdens de paasvakantie werd er besloten om digitaal les te geven. We kunnen op eigen tempo de leerstof opnemen. De hoorcolleges zijn opgenomen op video en de PowerPoints zijn beschikbaar. We volgen online les via Microsoft teams. Via online ontmoetingsmomenten doen we groepswerk. Les volgen met een anderhalf jarige peuter in huis is natuurlijk niet makkelijk. Mijn man is verplicht verlof op te nemen zodat ik de lessen kan volgen in een afzonderlijke kamer wanneer onze dochter wakker is.

Als student kan je niets anders doen dan de opgelegde regels volgen en de stage verderzetten onder de beste omstandigheden.

Ook de examens zullen online verlopen. Hieraan hangen natuurlijk wel wat regels vast. Er moet software op elke laptop geïnstalleerd worden zodat andere programma’s gesloten worden tijdens het examen. De kamer moet gefilmd worden en het examen wordt opgenomen. Dat allemaal om spieken te vermijden.”

De sociaal werker

“Omgaan met de coronamaatregelen is reeds een uitdaging voor de ‘normaal’ functionerende gezinnen, laat staan voor de meest kwetsbare. Het merendeel van onze gezinnen zijn nu eenmaal niet gezegend met een grote woning of een veilige omgeving vrij van familiaal geweld, psychische stoornissen, verslavingen,… Ook technische snufjes zoals een smartphone, laptop en zelfs nog maar toegang tot het internet zijn geen evidentie. Al voor de coronaperiode was dat een uitdaging, maar nu weegt dat nog veel zwaarder.

Een smartphone, laptop en zelfs nog maar toegang tot het internet zijn geen evidentie.

De hulpverleners en vrijwilligers proberen creatief naar oplossingen te zoeken. We zien schooldirecteurs die al het mogelijk doen en verschillende telefoontjes plegen om er zo voor te zorgen dat een gezin beschikt over internet en laptop zodat de kinderen geen al te grote achterstand oplopen. Vrijwilligers worden ingezet om per telefoon hulp te bieden bij huiswerk. Er worden voedselpakketten aan huis bedeeld, vrijwilligers werken nieuwe vormen van ondersteuning uit via Skype, WhatsApp, Zoom,… We krijgen veel donaties met knutselgerief, speelgoed, laptops, etc… We proberen ook opvang te voorzien voor kinderen wiens alleenstaande ouder ziek wordt.

Vrijwilligers worden ingezet om per telefoon hulp te bieden bij huiswerk.

Dit is nog maar een kleine greep uit talrijke initiatieven en waar de hulpverlening echt z’n best doet om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het geeft me een warm gevoel om deze groeiende solidariteit en initiatieven te zien. Het zorgt ervoor dat ik ergens nog het positieve kan zien in deze situatie, maar uiteraard hoop ik sterk dat we binnenkort weer normaal aan de slag kunnen.”

Wordt vervolgd…

Dit artikel kon alleen tot stand komen door de input van delegees en secretarissen. Hartelijk dank daarvoor!
Belangrijk om tot slot mee te geven, is dat achter elk van de vragen en moeilijkheden die je hier kan lezen ook mensen zitten die hard werken aan de oplossingen en de antwoorden. In ons geval zijn dat de vele medewerkers, delegees en secretarissen van de vakbond die tijdens deze storm druk in de weer zijn om mensen gerust te stellen, hen houvast te bieden, hun belangen te verdedigen en oplossingen te onderhandelen. Samen sterk!

Ben je werknemer of werkzoekende en heb je vragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen voor jouw situatie? Dan vind je hier alvast een boel informatie verzameld:

http://www.abvv.be/corona

http://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden

http://www.abvv.be/-/corona-werkzoekend-vragen-antwoorden

http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos

http://www.abvv.be/-/aangepaste-abvv-dienstverlening

Als gevolg van de corona-crisis zijn ook de ABVV-kantoren gesloten. Achter gesloten deuren en op afstand loopt de essentiële dienstverlening echter verder. Onze medewerkers zetten alles op alles om de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen te verzekeren en juridische dossiers af te handelen.

Ook de vakbondswerking in bedrijven en ondernemingen loopt ondanks de crisis door: delegees en secretarissen blijven bereikbaar om problemen op de werkvloer snel op te lossen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone