Print Friendly, PDF & Email

Een slechte bereikbaarheid van bedrijven, files en lange pendeltijden hebben een negatieve impact op onze economie, op ons klimaat én op de kwaliteit van onze jobs. Werkbaar werk begint wanneer je ‘s ochtends in de wagen stapt, schreven we al eerder. Redenen te over dus om als vakbond werk te maken van een degelijk mobiliteitsbeleid in het bedrijf.

Maar hoe begin je daaraan? In dit artikel vind je alvast een aantal tips

Woon-werkverkeer diagnose

De overheid maakt een driejaarlijkse diagnostiek van het woon-werkverkeer die telkens een schat aan informatie oplevert over hoe werknemers zich naar het bedrijf verplaatsen. Deze enquête is een initiatief van de FOD Mobiliteit, en wettelijk verplicht in te vullen door alle bedrijven met meer dan 100 werknemers.

De resultaten van de laatste diagnostiek kan je hier terugvinden, net zoals goede praktijkvoorbeelden of zelfs een verslag op maat van je bedrijf indien het deelnam.

Mobiscan

Die resultaten kan je agenderen en bespreken op de ondernemingsraad. Om de situatie in het bedrijf verder in kaart te brengen, kan je een gratis “mobiscan” laten uitvoeren door de Provinciale Mobiliteitspunten.

Bedrijfsvervoerplan

Via deze aanknopingspunten wordt de informatie over het bedrijf objectief en duidelijk in beeld gebracht. Vervolgens kunnen daar maatregelen aan gekoppeld worden. Een mogelijk instrument daartoe is het vragen van een algemeen bedrijfsvervoersplan. Dit is een concreet actieplan met vooropgestelde doelstellingen op gebied van rationeel autogebruik en duurzame verplaatsingen, dat periodiek geëvalueerd en bijgestuurd moet worden.

Bedrijven die gevestigd zijn in het Brusselse en meer dan 100 personeelsleden tewerkstellen, zijn zelfs wettelijk verplicht om zo’n plan te hebben.

Pendelfonds

Je kan ook in de ondernemingsraad de werkgever aansporen om een project in te dienen wanneer er weer een Pendelfondsoproep wordt gelanceerd. Dit is een instrument dat in 2006 werd opgericht om projecten te subsidiëren die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Het bedrijf krijgt dan geld om rond mobiliteit maatregelen te nemen.

Die maatregelen moeten trouwens ook vooraf besproken en goedgekeurd worden op de ondernemingsraad. De controle op de ingediende dossiers gebeurt door de begeleidingscommissie van het Pendelfonds, die paritair is samengesteld uit de Vlaamse vakbonden en werkgevers.

Autosleutels

Meer tips?

Wil je meer weten over hoe het Vlaams ABVV tot een meer duurzame mobiliteit wil komen? Lees dan hier onze 12 voorstellen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone