Print Friendly, PDF & Email

Met het nieuwe jaar gaan er traditioneel enkele wijzigingen in op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vanaf 2018 zullen vooral oudere en kwetsbare werkzoekenden het iets moeilijker krijgen door aanpassingen in de wetgeving. Een interessante premie voor 55+ers wordt afgeschaft, 62-jarigen zullen zich opnieuw moeten aanbieden op de arbeidsmarkt en voor meer dan 11.000 PWA’ers dreigt grote onzekerheid door een hervorming van het stelsel. Wel positief: voor langdurig werkzoekenden gaat in 2018 het nieuwe systeem van tijdelijke werkervaring van start. Na een lange strijd slaagde het Vlaams ABVV er in dit systeem van activeringsstages toch te verlonen.

Werkhervattingspremie 55+ afgeschaft

In 2018 zullen 55+ers niet meer kunnen inschrijven voor de werkhervattingspremie. Deze premie compenseerde het potentiële loonverlies bij oudere werkzoekenden als ze kozen voor een nieuwe job met een lager loon. Minister van Werk Philippe Muyters besliste helaas het budget voor de premie te heroriënteren. In plaats van een premie voor meer dan 11.000 werknemers wordt het een tijdelijke premie voor 45+ers die zelfstandige willen worden. De minister laat hiermee een goed werkende premie – en daardoor ook de oudere werkzoekende die er gebruik van kan maken – schieten voor een allerminst zeker zelfstandigenverhaal. Te moeilijk om 55+ers nog voor een nieuwe baas te doen werken? Dan maken we er maar eigen bazen van, moet de minister gedacht hebben. Ironisch: de nieuwe premie zal nog maar goed zijn voor 1.800 gegadigden.

62 jaar en werkloos? U bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt

Wie afgelopen jaar 62 werd en zijn job verloor ontsnapt er nog aan, maar in 2018 zal de VDAB ook die groep ‘activeren’. Vertaal: ook 62-jarigen zullen in 2018 hun uitkering kunnen verliezen als ze onvoldoende bewijs leveren van een zoektocht naar werk. In 2017 lag de grens nog op 61. Tegelijk met deze leeftijdsverhoging komt er ook een nieuw actieplan voor 55+ers met daarin focus op heroriëntering van langdurig werkzoekenden naar andere beroepen. Schrijnwerker, 55+ en langer dan een jaar op zoek naar werk? Gelieve u naar het schoonmaakbedrijf te begeven. Helaas een realistische piste als je weet dat amper 15% van deze werkzoekenden binnen het jaar weer werk vindt.

Kwetsbare werkzoekenden op de schop door hervorming PWA

Ook voor de 11.000 langdurig werkzoekenden die vandaag een habbekrats bijverdienen in het PWA-systeem belooft 2018 een giftig jaar te worden. Het systeem wordt vanaf januari immers omgevormd naar ‘Wijk-werken’. Dat die omvorming op een drafje gebeurde en tal van gaten vertoont is op zich al een verhaal waard, maar belangrijker is de beperking in de tijd die in het nieuwe systeem wordt ingebakken. Van de werkzoekenden die vandaag in het systeem zitten wordt immers verwacht dat ze ten laatste tegen de zomer zicht hebben op een reguliere job. Zoniet is het gedaan met bijklussen en worden deze vaak kwetsbare mensen begeleid naar de al meer dan overvolle arbeidszorg. Voor 3.709 PWA’ers is het zelfs al zo ver: minister Muyters beperkt het budget van Wijk-werken tot 7.291 ‘eenheden’.

Langdurig werkzoekenden doen werkervaring op

Wie langer dan een jaar werkloos is komt vanaf 2018 in aanmerking voor het uitgebreide systeem van tijdelijke werkervaring. Daarin kan de werkzoekende gedurende maximaal 24 maanden verschillende stages (beroepsverkennend, opleidings-, activerings- en werkervaringsstages) doorlopen op weg naar een Individuele Beroepsopleiding en nieuw werk. Het ABVV heeft na twee jaar fel verzet tegen onbetaalde arbeidsvormen, een compromis kunnen sluiten om IBO’s met veel toegevoegde waarde voor werknemers en werkgevers toch te verlonen binnen een financieel kader dat aansluit bij de minimumlonen.

Turteltaks verdwijnt

Geen arbeidsmarkt maar wel de moeite van het vernoemen waard: op 1 januari wordt de Turteltaks vervangen door een veel kleinere heffing. U was het misschien vergeten, maar ook dat is iets waar het ABVV al sinds eind 2015 verzet tegen aantekende. Goede zaak voor de gezinnen: in 2018 zal de energieheffing zomaar even met 95% naar beneden gaan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone