Sociale bescherming Archive

Is dit de toekomst van zorg?

Waarom vermaatschappelijking van de zorg een valse start kent.