Print Friendly, PDF & Email

Hebben we hard gewerkt? Ja, we hebben hard gewerkt. Tijd om de riemen te lossen en te wandelen, kuieren, zwemmen, pintelieren of wat er ook maar ontspannend werkt. Toch nog zin in wat inhoud? We hebben traditiegetrouw 14 lees-, kijk- en luistertips voor u klaar. Laagdrempelig, breed, maar mét een sociale of maatschappelijke blik. Om gewoon even te laten berusten, zo buiten dat jaartempo.

Veel leesplezier en fijne vakantie. Eind augustus zijn we er terug.

Ayoubi

Onze welzijnsman heeft er een merkwaardig politiek jaar opzitten met de miscast en vertrek van Wouter Beke. Om van de vele corona-perikelen, kinderopvang- en rusthuisdebacles nog te zwijgen. Terwijl we gewoon om een degelijk vangnet vroegen.

Podcast Young Fenix

De coronacrisis heeft aangetoond dat de nood aan extra (geestelijke) hulp en ondersteuning in België hoog is, maar ook dat kwetsbare doelgroepen niet makkelijk bereikt worden in het huidige aanbod. Dat zette Khalid El Hatri, docent sociaal werk aan KDG Antwerpen, aan om midden de pandemie zijn geesteskind Young Fenix te lanceren. Met een mix aan outreachend werken en online aanbod tracht de organisatie het stigma rond mentale gezondheid te doorbreken, vooral bij jongeren uit dichtbevolkte en superdiverse wijken in Antwerpen. Wekelijks brengen zij ook een podcast uit voor, door en mét jongeren, een aanrader om tijdens de zomer te beluisteren.

Docu The disease with no name

Naast verschillende sociale organisaties trachten ook overheden meer en meer outreachend de bevolking te bereiken. Een mooi voorbeeld zijn de Community Health Workers (CHW) die begin 2021 gelanceerd werden door Frank Vandenbroucke. Door hun zeer laagdrempelige aanwezigheid in het straatbeeld zijn zij het aanspreekpunt voor heel kwetsbare mensen in buurten en wijken. De medewerkers gaan gericht op zoek naar mensen en sturen hen vervolgens door naar gekende gezondheidsactoren. In andere landen werkt men al langer met CHW’s om kwetsbare doelgroepen naar de gezondheidszorg toe te leiden. Zo ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in de strijd tegen hiv/aids, waarover jonge reporters Caroline Masquillier en Anne Hendriks een reportage maakten voor “Vranckx & de Nomaden”.

Caro

Onze arbeidsmarktspecialist spot tijdens de week naar drempels voor werkenden en werkzoekenden bij de VDAB en in de regelgeving van de Vlaamse regering. Het vakbondsthema bij uitstek, in een tijd waar al te vaak de economie voor de mens wordt gezet.

Serie De Kemping

Reis even mee naar ‘De Kemping’ op vrt nu. Ondanks de titel is het geen serie die je tien redenen geeft om er zelf met de tent op uit te gaan. Het brengt het verhaal van negen langdurig werkzoekenden die onder intensieve begeleiding van artiest en onderwijzer Tijs Vanneste op zoek gaan naar hun plek op de arbeidsmarkt. Door hen een contract te geven op een tijdelijke camping en met hen aan de slag te gaan probeert hij hen een voor een te doorgronden om hen zo verder te kunnen helpen aan een duurzaam contract. Tijs confronteert de kijkers met hun persoonlijke verhalen en ontkracht daarmee de stelling dat ‘iedereen kan werken als je het maar genoeg wil’. Door de persoonlijke verhalen maakt hij duidelijk hoe de arbeidsmarkt vandaag niet aansluit op een grote groep van mensen. Een leven zonder zorgen is immers de zeldzaamheid. Zoals Tijs het zelf zegt: ‘iedereen heeft een onzichtbare ketting die hij meesleept en die ketting kan soms lang zijn en zwaar doorwegen’. In de serie houdt hij een pleidooi voor persoonlijke begeleiding. Als je als bemiddelaar je werkzoekenden niet tot in de kern kent, weet je immers niet wat werkt voor die persoon en met welke acties en maatregelen je een werkzoekende kan lanceren op de arbeidsmarkt.

Het programma toont de noodzaak voor een andere aanpak. Een menselijke aanpak, een aanpak op maat die niet wordt gestuurd door algoritmes en onrealistische deadlines.

De Kemping seizoen 2 is nog beschikbaar op de app van VRT NU tot april 2024.

Podcast Denderstreek

De podcast ‘Denderstreek, regio in woelig water’ gaat op zoek naar de oorzaken van polarisering in de Denderstreek. De voormalige welvarende industriële regio verloor na de-industrialisering heel wat werkgelegenheid. Dit zorgde voor een verlies aan welvaart en het afbrokkelen van haar sociaal weefsel. Anderzijds werd de regio in de afgelopen decennia ook een plek waar op korte tijd veel nieuwkomers zich vestigden. Alle frustratie van de teloorgang van de regio wordt geprojecteerd op de nieuwkomers terwijl zij daar niet de oorzaak van zijn. Dit zorgt voor een verlammende polarisatie waardoor het soms moeilijk is oplossingen te zien. In de podcast komen verschillende experts, burgers en organisaties aan het woord om door het bos de bomen te kunnen zien en hoop te brengen voor de toekomst.

De podcast is een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut met De Morgen.

Elisabeth

Onze adviseur sociaal beleid, sociale economie en wonen kijkt naar de zachte kant van onze samenleving. Een kant die te vaak hard aangepakt wordt en veel meer krediet verdient.

Opinie koopkracht

Als er één artikel is dat je deze zomer moet bij- of herlezen is het de opinie van Dominque Willaert in SamPol naar aanleiding van de vakbondsbetoging op 20 juni voor meer koopkracht. Een beklijvende getuigenis over mensen die op de parking van hun bedrijf slapen omdat ze de prijs van de benzine niet meer kunnen betalen en gezinnen voor wie de jaarlijks vakantie een extra bron van stress en angst is. Terwijl de ene groep onbezorgd het vliegtuig zal instappen, zijn er zij die de jeugdkampen voor de kinderen amper kunnen betalen.  Het bewijst nogmaals waarom we de syndicale strijd moeten blijven voeren. De vakbond geeft aan deze doelgroep een stem en juist daarom werk ik nog steeds met trots voor de vakbond.

Boek De Woonzaak

Het Vlaams ABVV koos betaalbaar wonen als een belangrijk congresthema voor de komende vier jaar. Als je meer wil weten over de Vlaamse woonproblematiek, kan ik het boek van de Woonzaak aanbevelen. De woonzaak roept beleidsmakers op om werk te maken van een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt.  De Woonzaak is een initiatief van het Vlaams Huurdersplatform, het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Feantsa en Samenlevingsopbouw vzw. Meer dan 30 middenveldorganisaties en 40 academici scharen zich achter deze “Woonzaak”. Ook interessant, het ABVV heeft als lid van de Woonzaak korting op de aankoopprijs via de uitgeverij EPO. Neem zeker contact op via je gewest of centrale.

Podcasts The rest is history en Alles wordt beter

Ik leerde deze Engelstalige podcast kennen via de krant De Standaard. Historici Tom Holland en Dominic Sandbrook fileren elke aflevering op een toegankelijke, grappige manier een historische gebeurtenis.  Zo vragen ze zich af of de industriële revolutie inderdaad levens heeft verbeterd, of Nero wel degelijk corrupt en kwaadwillig was en wat de onderliggende geschiedenis van het toneelstuk Macbeth is. 80 afleveringen smullen voor geschiedenisliefhebbers en alle anderen natuurlijk. Te beluisteren via Spotify en de DS podcast-app.

De podcast Alles wordt beter is een unieke samenwerking van tien media en denktanks: MO*, Apache, De Wereld Morgen, Lava Media, Oikos, Masereelfonds, Beweging.net, Sociaal.net, Sampol en KifKif. Zij behandelen elke aflevering een maatschappelijke tendens en bieden een alternatieve kijk op de feiten. Verfrissend!

Peter

Kijkt naar de economische, begrotings- en mobiliteitsdossiers in de SERV en de Vlaamse regering. Drie thema’s die wegen op hoe we werken, wonen en leven. Vakbondsthema’s dus, al zien sommigen dat anders.

Boek Zeven Vinkjes

Wie enkele uurtjes tijd heeft en zich afvraagt waarom steeds dezelfde mensen zich nooit moeten aanpassen en bijna altijd de beste plaatsen innemen: lees ‘De Zeven Vinkjes’ van Joris Luyendijk. Lange tijd dacht de auteur dat hij zijn succes voornamelijk te danken had aan zijn persoonlijke talenten, die hij met hard werken en verantwoordelijkheidszin zelf ontwikkeld had. Niet dus. Gaandeweg – en zeker na een verblijf in het buitenland – werd hem duidelijk dat zijn succes eerder het gevolg was van zijn sexe, zijn afkomst, zijn juiste scholing en de familiale kennissenkring. Waar hij dus allemaal nauwelijks zelf verantwoordelijk voor was. Of hoe iemand met de juiste 7 vinkjes nooit gediscrimineerd wordt. Op het einde van het boek(je) kijk je anders naar het overheersende maatschappelijke discours, wat een fijne zomerse activiteit is.

Boek Het begin van alles

Wie vele dagen tijd heeft en zich afvraagt hoe, wanneer en waarom ongelijkheid, hiërarchie, macht en controle ontstaan zijn: lees ’Het Begin van Alles’ van David Graeber en David Wengrow.

Lange tijd leerden we dat in de menselijke geschiedenis alles veranderde bij de landbouwrevolutie, die Homo Sapiens omtoverde van een nomadische jager-verzamelaar tot een sedentaire boer of stadsbewoner. Waardoor bureaucratie, gezag, hiërarchie, ongelijkheid, machthebbers en conflicten schering en inslag werden. Niet dus. Wie met een echt open blik naar antropologische en archeologische vondsten kijkt, stelt vast dat alles wat we daarover ooit meenden te weten, vaak op (culturele) vooringenomenheid wijst. We geloofden wat we wilden geloven. De mens blijkt namelijk van in den beginne – lang voor de landbouw – een creatieve, onvoorspelbare, zoekende, organiserende, lastige, oorlogszuchtige, vredelievende en telkens weer verrassend en veranderend wezen te zijn geweest. Om het met de woorden van Walschap te zeggen: “De mens, ge kunt gij daar niet aan uit.” Op het einde van het (dikke) boek weet je niet meer wat te denken, wat een fijne zomerse activiteit is.

Philippe

Chef studiedienst. Gaat links en dan rechtdoor. Scherpe pen, leest en schrijft voor een rechtvaardige syndicale wereld.

Boek The Arcades Project

De Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin moest van zijn vader stoppen met alle niet productieve onzin waar hij zich mee bezig hield en in een bank gaan werken. Gelukkig trok hij zich niet al te veel aan van dat advies. Anders zouden we zijn onafgewerkt magnum opus nu niet kunnen lezen.  The Arcades Project (of in het Duits Das Passagen-Werk) werd samengesteld tussen 1927 en 1940. Het manuscript zat in zijn koffer toen hij aan de Frans-Spaanse grens, op de vlucht voor de Nazi’s, een fatale overdosis morfine innam.

In The Arcades Project doet Benjamin een poging om de leefwereld van de bourgeoisie in het Parijs van de negentiende eeuw te vatten. De titel verwijst naar de glazen plafonds van de eerste winkelgalerijen in de stad, die symbool staan voor de opkomst van de consumentenmaatschappij.

Maar hij doet dat op een wel heel bijzondere manier. Het boek heeft meer iets van een encyclopedie of naslagwerk, en is eigenlijk een verzameling van de meest uiteenlopende citaten, gedachten en beschrijvingen, ingedeeld in eigenzinnige categorieën zoals ondermeer “Mode”, “Verveling”, “Droomstad”,  “Catacomben”, “Reclame”, “Baudelaire” of “De theorie van vooruitgang”.

Het is niet alleen een prachtig boek om in te verdwalen tijdens je vakantie, het is ook een ode aan niet in een bank gaan werken, aan hoe het best waardevol kan zijn je bezig te houden met een beetje niet productieve onzin.

Pieter Verbeek

Pieter

Onze klimaat- en energieman kijkt steeds naar hoe de gewone man moet omgaan met klimaatverandering en veranderende energieprijzen. Het een zal ongetwijfeld een impact hebben op hoe we leven en werken, het ander op ons inkomen. Vakbondsthema’s dus, in een omgeving waar al velen een mening hebben.

Studie energie besparen

Energie besparen is cruciaal om enkele van de grote uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, aldus een nieuwe studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA). De internationale instelling denkt daarbij aan de stijging van de energiefactuur, de energieschaarste die toeneemt naarmate Rusland meer en meer de gaskraan toedraait, en het probleem van de opwarming van de aarde. Het terugdringen van het energieverbruik in de woning is de goedkoopste en meest doeltreffende manier om de energiefactuur te verlagen. Het zorgt tegelijk voor minder CO2-uitstoot. Daarbij zijn wel wat hinderpalen te overwinnen. Het vinden van de juiste informatie is cruciaal voor het opstarten van renovatieprojecten thuis. Betaalbaarheid is een ander obstakel voor energie-efficiënte renovaties. Groene financieringsregelingen moeten gezinnen ondersteunen die de overstap willen maken. De Bond Beter Leefmilieu zoomde onlangs in op dat probleem. Ze liet een studie maken die enkele ideeën aanreikt voor voorfinanciering van renovatiewerken.

Studie Rechtvaardige Transitie

Het concept Just Transition werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw gelanceerd door de vakbonden in Noord-Amerika (USA, Canada). Sindsdien is het bezig aan een gestage opmars. Het duikt steeds meer op in het proces van het internationaal klimaatverdrag. En het is een hoeksteen geworden van Europese beleidspakketten zoals de Europese Green Deal en Fit for 55. Het gaat in essentie om een nieuw sociaal contract, de opvolger van de sociale welvaartstaat. Het concept stuurt naar een goed leven voor iedereen. Het houdt in dat economische sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s die negatieve effecten ondervinden van klimaatverandering en van het klimaatbeleid ondersteund worden om de omslag te maken naar een klimaatneutrale samenleving. Er moet werk gemaakt worden van sociaal overleg, degelijke jobs, groene vaardigheden en een sociaal vangnet. Een studie in opdracht van de Europese vakbond IndustriAll zoomt in op de rol en de betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers in de transformatie van de industrie. Het legt de focus op vier (groepen van) economische sectoren: de autobouwers, de energiesector, de energie-intensieve industrie en de mijnbouw. De studie analyseert een aantal decarbonisatie-initiatieven (verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en van de CO2-uitstoot) waarbij vakbonden een rol spelen. Daaruit volgen een reeks aanbevelingen voor vakbonden die inzetten op Just Transition.

Sarah

Opleiding, vorming en onderwijs vormen de core van het werk van deze adviseur. Al pakt ze er ook nog diversiteit bij. Om werknemers sterker te maken, telkens weer.

Boek Amerikanah

In mijn vrije tijd lees ik liefst fictie. Een boek dat ik dit voorjaar las was ‘Amerikanah’ van Chimamanda Ngozi Adichie. Het is het verhaal van Ifemelu en Obinze, die in hun jeugd smoorverliefd worden op elkaar en vervolgens elk hun eigen weg gaan. Tegelijk is het boek ook zo veel meer dan een liefdesverhaal. Het gaat over immigratie en je ergens thuis voelen, over vrouw zijn, over discriminatie en ras en ook over trouw blijven aan jezelf. Een aanrader én een eye-opener, echt waar.

Podcast Blik Historik

Linx+ startte dit voorjaar met een podcastreeks rond sociale geschiedenis: ‘Blik Historik’. Hun eerste aflevering gaat over de cité Bulens in Leuven, de stad waar ik opgroeide. Een historicus en een ex-bewoner vertellen over het ontstaan van deze arbeiderswijk, de leefomstandigheden daar en de evolutie ervan doorheen de tijd. Jo Walbers doorspekt deze podcast met anekdotes, Luc Minten zorgt voor de geschiedkundige insteek.  Ik ben er zeker van dat deze podcast met verhalen over Rudolf en Olga, de duivenmelker en de melkduiver en uiteraard ook over Jean Bulens ook jou zal boeien. De tweede aflevering over vakantiekolonies zal ik zeker ook beluisteren, tijdens mijn vakantie. Fijne zomer toegewenst!

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone